INHOPP ekzije pou fèmen aktivite resepsyon ak livrezon dokiman idantite nan kad mezi prevansyon pou anpeche covid-19 vale teren

INHOPP ekzije pou fèmen aktivite resepsyon ak livrezon dokiman idantite nan kad mezi prevansyon pou anpeche covid-19 vale teren

Jean Garry Denis

Nòt de Près

Jou ki 19 Mas 2020, Peyi Dayiti konfime gen 2 moun ki trape Kowona Viris. Pou sa, Gouvèlman Aysyen fèmen tout vòl komèsyal nan tou 2 ayewopò entènasyonal li yo: Okap ak Pòtoprens, li fèmen fwontyè tou ak Repiblik Dominikani epi deklare Eta Ijans nan tout peyi an. Nan dispozisyon pou evite KOVID-19 la vale teren, yo entèdi aktivite ki gen foul moun, epi fòk gen omwen yon mèt distans ki separe chak moun. Anplis, Ministè Sante Piblik voye yon kominike pou mande pou moun pran prekosyon, epi rete lakay yo nan mezi yo kapab pou anpeche plis moun kontamine.

Poutan, gen gwo ale vini ak anpil moun nan plizyè Sant Resepsyon ak livrezon dokiman idantite nan Pòtoprens ak Zòn ki pi pre yo. Nan Biwo Nasyonal Idantifikasyon (ONI) yo pa respekte dispozisyon menm Gouvèlman an adopte pou konbat Kowona Viris la. Pa ekzanp, jou ki te 24 mas, peyi an tap gade kòman foul moun ak yon liy men longè ak anpil pouse nan Channmas, Petyonvil, Delma 31, tap goumen pou retire Kat idantifikasyon nasyonal yo.

Ki pi gwo kontradiksyon pase as, pandan leta ap deplwaye mwayen pou fè respekte dispozisyon prevansyon sou Kowona Viris, menm kote a nou twouve Biwo Piblik kap reyini foul moun pou yon sèvis ki pa esansyèl nan moman an.

Devan kriz imanitè sa, Enstiti Aysyen Obsèvatwa Politik Piblik (INHOPP) ekzije pou dispozisyon prevansyon kont KOVID-19 la respekte totalman, epi fèmen tout biwo piblik kit a va reyini bann ak pakè moun.

Prezidan INHOPP la, Fritz Alphonse Jean, denonse aktivite renouvèlman kat idantifikasyon nasyonal nan move kondisyon yap fè yo an, epi kap mete an danje lavi moun.

Aktivite livrezon Kat sa yo nan moman kote Limanite ap goumen kont yon maladi kap vale teren gen yon sel objektif se yon demach elektoral pou kontwole pwochen eleksyon kap gen pou reyalize nan peyi an. Konpotman iresponsab sa sou yon popilasyon vilnerab ap ogmante risk pou maladi mondyal sa vale plis teren.

Ak yon sipèfisi 27.750 kilomèt kare ak 11 milyon moun, Peyi Dayiti gen 65% moun kap viv nan mizè epi 25% moun nan mizè nètalkole. Nan yon kontèks kriz ekonomik, yon sosyete dechire, grangou, pa gen lopital ni yon sistèm sante solid, se pa bann ak pakèt nou pral konte moun ki pral enfekte si gouvèman an pa kapab aplike pwòp dispozisyon li pran pou konbat viris la. Jiskaprezan Peyi Dayiti pankò kapab leve tèt li apre gougoudou 12 janvye 2010. Epi pou yap mete sou pwoblèm nou genyen, tankou livrezon kat idantifikasyon ki pa nesesè konya, nan kondisyon malouk sa yo e nan kontèks mondyal nap viv jodi an.

Download Nòt de Près :

INHOPP ekzije pou fèmen aktivite resepsyon ak livrezon dokiman idantite nan kad mezi prevansyon pou anpeche KOVID-19 vale teren

English version:

INHOPP calls for the cessation of the reception and delivery of identification documents to minimize the contagion of COVID19

Versión en español:

INHOPP exige el cese de la recepción y entrega de documentos de identidad para minimizar el contagio de COVID19